PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE

BEST HEATING

16-400 Suwałki
ul.Noniewicza 93d/32 Dom Handlowy WIGRY lok. 32

 tel. 85 8745078, kom.0602796741

 
Oferta

SPRZEDAŻ

 • Kolektorów słonecznych

 • Pomp ciepła

 • Kominków

 • Kotłów olejowych

 • Kotłów gazowych

 • Kotłów na paliwa stałe

 • Aparatury kontrolno-pomiarowej

 • Osprzętu kotłów

 • Central wentylacyjnych

 • Instalacji centralnego odkurzania

 • Ogniw fotowoltaicznych

 • Przydomowych oczyszczalni ścieków

USŁUGI

 • Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej
 • Oceny energetyczne budynków
 • Usługi kamerą termowizyjną- przeglądy budynków
 • Projektowanie i wykonywanie instalacji c.o., wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych
 • Projektowanie i wykonywanie kotłowni gazowych, olejowych, na paliwa stałe
 • Projektowanie i wykonywanie instalacji z pompami ciepła, przydomowych oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody
 • Wykonywanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych
 • Wykonywanie przyłączy wodnych, kanalizacyjnych do budynku
 • Okresowe przeglądy i konserwacja kotłowni, instalacji grzewczych, instalacji solarnych, stacji uzdatniania wody
 • Okresowe przeglądy i konserwacja węzłów cieplnych, mieszkaniowych stacji cieplnych
 • Usługi serwisowe kotłów gazowych i olejowych
 • Usługi spawalnicze
 • Przewierty w betonie ф100-450

       

Wybierz kategorię:
   

Instalacja słoneczna w domu jednorodzinnym

Producent: WATT - Kategoria: Kolektory słoneczne - Dodany: 28.01.2008

   

Instalacja słoneczna w bud. OSiR

Kategoria: Kolektory słoneczne - Dodany: 10.01.2010

   

Instalacja słoneczna w Stacji Pogot. Ratunkowego

Producent: APAREL - Kategoria: Kolektory słoneczne - Dodany: 10.01.2010

   

Kotłownie na drewno

Producent: - Kategoria: Kotłownie na drewno - Dodany: 28.02.2007

   

Kotłownia na biomasę LT

Kategoria: Kotłownie na drewno - Dodany: 28.06.2007

   
Strona 7 z 9 Przejdź do strony: 1 ... 4 5 6 7 8 9